Список форумов < О К Н О > Форум Клуба оценщиков
  Форум  •  Правила форума  •  Пользователи  •   FAQ  •  Поиск •   Календарь •   Регистрация  •   Профиль  •   Войти и проверить личные сообщения  •   Вход
 Цели и задачи СРО ОКНО Следующая тема
Предыдущая тема

Версия для печати
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Вт, 01 Авг 2006 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

так, вот есть простенький уставчик. есть посложнее, счас просмотрю и скину.
4E325F1F.rar !!!
 Описание:

Downloads
 Имя файла:  4E325F1F.rar
 Размер файла:  18.98 Kб
 Скачан:  740 раз


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Вт, 01 Авг 2006 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВИНЕН МІСТИТИ:
1. Назву об’єднання громадян повну, а також скорочену /відмінну від існуючих /, його статус та юридичну адресу.
2. Мету та завдання об’єднання громадян.
3. Умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього.
4. Права і обов’язки членів / учасників /об’єднання.
5. Порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання , місцевих осередків та їх повноваження.
6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань.
7. Порядок внесення змін і доповнень до статуту.
8. Порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.
ПРИМІТКА: У СТАТУТІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ,ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН. СТАТУТ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН НЕ ПОВИНЕН СУПЕРЕЧИТИ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Вт, 01 Авг 2006 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Зареєстровано:Міністерством юстиції України

„___”_____________ 2006р.

Свідоцтво №_________

Заступник Міністра юстиції України

_______________

Затверджено:Установчими Загальними зборами

Всеукраїнської громадської організації

„ВВВ”

Протокол № 1

від 19 лютого 2006р.

С Т А Т У ТВсеукраїнської громадської організації


„ВВВ”
м. Київ – 2006
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Всеукраїнська громадська організація "ВВВ", надалі - Організація, є добровільною всеукраїнською громадською, неприбутковою, самоврядною організацією, яка об'єднує громадян, що працюють в сфері підприємницької діяльності з метою захисту їх прав та інтересів, координації спільних дій, направлених на розвиток приватного сектору економіки України.

1.2. Організація незалежна в своїй діяльності від органів державного та господарського управління, політичних та інших суспільних об'єднань, непідзвітна їм.

1.3. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян" та іншим чинним законодавством України і цим Статутом.

1.4. Організація має право на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації, тощо).

1.5. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всіма коштами та майном, що їй належать.

1.6. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само, як і члени Організації не відповідають за її зобов'язаннями.

1.7. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації.

1.8. Організація діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.9. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку, користується всіма передбаченими законодавством правами, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним найменуванням або круглу печатку зі своїм повним найменуванням та емблемою, додаткові печатки (для договорів, для бухгалтерії, для відділу кадрів, тощо), кутовий штамп, штампи, фірмові бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням. Організація може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, укладати від свого імені угоди (договори, контракти), бути позивачем та відповідачем в судах.

1.10. Символіка Організації затверджуються Правлінням Організації і підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. Організація має виключне право на використання власної символіки.

1.11. Діяльність Організації поширюється на всій території України. Організація має свої місцеві осередки у всіх областях України.

1.12. Організація створена на невизначений строк.

1.13. Повна назва Організації: Всеукраїнська громадська організація "ВВВ”. Скорочена назва Організації: ВГО "ВВВ".

1.14. Місцезнаходження Організації:

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Метою діяльності Організації є консолідація зусиль її членів, спрямована на сприяння реалізації політики розвитку підприємництва, розв'язання соціально-економічних проблем на державному та регіональному рівнях, підвищення ролі підприємців у всіх галузях суспільного життя України та захист спільних інтересів її членів.

2.2. Основними завданнями Організації є :

• здійснення суспільної експертизи рішень, що приймаються органами державного управління з питань малого і середнього підприємництва;

• участь у розробці способів усунення економічної основи корупції;

• формування в масовій свідомості уявлення про цивільне суспільство, як суспільності інтересів всього населення України;

• формування в суспільстві свідомості розуміння творчої ролі підприємництва, як джерела матеріальних благ суспільства і його громадян;

• участь у розробці основних принципів і механізмів підтримки підприємництва;

• створення сприятливих умов для підприємницької, культурно-освітньої діяльності, всебічного розвитку усіх видів підприємництва не забороненого законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків членів Організації між собою та іншими фізичними та юридичними особами, в тому числі і зарубіжних країн;

• сприяння практичному здійсненню міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, що спрямовані на покращання умов для здійснення підприємницької діяльності;

• сприяння залученню зовнішніх та вітчизняних джерел фінансування інноваційних проектів, розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів та послуг;

• представлення інтересів членів Організації з питань підприємницької діяльності в державних і недержавних органах України, та за її межами;

• сприяння підприємствам малого та середнього бізнесу у впровадженні інноваційних проектів, нових технологій та обладнання;

• спрямування спільних зусиль до того, щоб честь і гідність підприємців однаково поважалася в усіх професійних сферах, суспільством та державою;

• створення механізмів щодо здійснення економічних і соціальних прав підприємців та їх захисту в разі порушення;

• здійснення впливу на органи державної влади всіх рівнів при підготовці та прийнятті рішень, які стосуються підприємницької діяльності;

• здійснення діяльності, направленої на побудову громадянського суспільства та правової держави в Україні;

• встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підприємцями, посольствами і представництвами, участь у роботі міжнародних неурядових організацій.

2.3. Для виконання статутних завдань Організація у встановленому законом порядку здійснює:

• сприяння координації дій суб'єктів підприємницької діяльності, державних та недержавних органів при реалізації підприємницької діяльності;

• сприяння забезпеченню інформаційного обслуговування юридичних і фізичних осіб з питань залучення ресурсів для реалізації бізнес-проектів, збору та розповсюдження інформації по бізнес-проектах через інформаційні центри, проведення виставок;

• підготовку до державних органів України пропозицій з питань розвитку підприємницької діяльності;

• приймає участь в організації міжнародних виставок, національних виставок іноземних держав і окремих іноземних фірм, забезпеченні підготовки і проведенні виставок українських товарів в Україні та за її межами;

• сприяє організації семінарів, конференцій, ділових переговорів з питань підприємницької діяльності за участю українських та іноземних підприємців в Україні і за її межами;

• видання інформаційних, довідково-методичних матеріалів з питань своєї діяльності, а також газет, журналів та інших друкованих матеріалів для висвітлення статутної діяльності через засновані засоби масової інформації;

• вступає у встановленому законодавством України порядку у виборчі блоки з політичними партіями і всеукраїнськими громадськими об'єднаннями;

• надає організаційно-правову підтримку об'єднанням підприємців;

• в установленому порядку організовує громадську експертизу законопроектів, управлінських рішень з питань підприємництва, науково-технічної, податкової, фінансово-кредитної політики, планів і програм соціально-економічного розвитку;

• здійснює інші напрямки діяльності, які відповідають статутній меті і завданням, не заборонені чинним законодавством.

2.4. Організація користується правом:

• здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновування підприємств у порядку, встановленому законодавством;

• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

• відкривати рахунки в банківських установах;

• користуватися усіма видами кредитів банківських та інших установ у національній та іноземних валютах;

• сприяти забезпеченню своїх членів інформаційною, правовою допомогою шляхом проведення курсів, семінарів, науково-практичних конференцій, тренінгів, лекцій, виставок;

• представляти інтереси членів організації у міжнародних підприємницьких, фінансових та інших організаціях;

• представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

• одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

• вносити пропозиції до органів влади і управління на підтримку прав малих і середніх підприємців;

• брати участь у розробці законодавчих актів, спрямованих на підтримку прав малих і середніх підприємців;

• організовувати мітинги, демонстрації та інші масові заходи, спрямовані на захист прав своїх членів;

• здійснювати ідейну організаційну та матеріальну підтримку інших об'єднань громадян, надавати допомогу в їх створенні та діяльності;

• популяризувати ідеї, цілі та завдання Організації будь-якими дозволеними чинним законодавством способами, в тому числі шляхом створення друкованих та /або електронних засобів масової інформації;

• налагоджувати дружні міжнародні зв'язки з організаціями спорідненого напрямку діяльності та приймати участь в організації та проведенні спільних з ними заходів.

2.5. Організація самостійно планує свою діяльність та визначає перспективні шляхи розвитку.

2.6. Організація має інші права та несе інші зобов'язання відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Спори та конфліктні ситуації з іншими організаціями, юридичними та фізичними особами розглядаються та вирішуються згідно з чинним законодавством України судовими або іншими органами державної влади, якщо договором не передбачено інше.

2.8. При вирішенні питань щодо оплати праці працівників Організації керуються нормами чинного законодавства України.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1. Членство в Організації може бути індивідуальним і колективним.

3.2. Організація створюється за принципом добровільного об'єднання її членів. Принцип добровільного об'єднання в Організації полягає у праві вибору входити або не входити до її складу.

3.3. Індивідуальними членами організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку та громадяни інших держав, які займаються підприємницькою діяльністю у будь-якій організаційно-правовій формі, передбаченій законодавством України або своєю практичною діяльністю сприяють розвитку підприємництва, визнають цей Статут, дотримуються його вимог та своєчасно сплачують членські внески.

3.4. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи юридичних осіб недержавної форми власності, які визнають цей Статут, своєчасно сплачують членські внески та сприяють діяльності Організації.

3.5. Для вступу до Організації індивідуальні члени подають до Правління Організації заяву, колективні члени приймаються до Організації на підставі рішення про вступ трудових колективів їх організацій. Вступаючи в Організацію вносять вступні та сплачують щорічні членські внески, розмір яких затверджено Загальними зборами.

3.6. Членам Організації може бити наданий статус Почесного члена. Почесними членами Організації можуть бути відомі вчені, спеціалісти і працівника, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки України, в т.ч. і в розвиток малого і середнього підприємництва, підтримують і поширюють діяльність Організації. Почесні члени обираються Загальними зборами за поданням Правління. Почесним членам видається відповідний документ, згідно з Положенням про почесних членів Організації, яке затверджується Загальними зборами. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.

3.7. Члену Організації видається документ, який підтверджує його членство в Організації.

3.8. Колективні члени реалізують свої права і обов'язки через уповноважених представників.

3.9. Член Організації має право:

• брати участь в управлінні справами Організації, визначеними цим Статутом та іншими документами Організації;

• брати участь у всіх заходах Організації або в тих, що відбуваються за її участю;

• вносити пропозиції до всіх органів Організації і отримувати відповіді по їх суті;

• користуватися усіма видами допомоги, що надає Організація;

• звертатися до Організації, як до учасника цивільно-правових відносин, для захисту своїх прав;

• виступати з ініціативами, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству;

• отримувати необхідну інформацію про діяльність Організації;

• вийти в установленому порядку зі складу членів Організації;

• обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

• члени Організації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.10. Членство в Організації не накладає ніяких обмежень щодо входження або діяльності в будь-яких громадських та інших організаціях, діяльність яких не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству України.

3.11. Член Організації зобов'язаний:

• дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати рішення його органів управління;

• особистою діяльністю сприяти виконанню статутних завдань Організації;

• своєю діяльністю зміцнювати авторитет і матеріальну самостійність Організації;

• надавати Організації та її членам інформацію, необхідну для досягнення мети створення Організації, не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Організації;

• утримуватися від дій, які можуть негативно вплинути на діяльність Організації та її членів;

• своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

3.12. Членство в Організації припиняється:

а) за власним бажанням;

б) за рішенням Правління Організації у випадках:

• невиконання членом Організації взятих зобов'язань;

• порушення Статуту Організації;

• якщо член Організації своїми діями перешкоджає роботі і завдає їй шкоду.

До членів Організації, що порушують цей Статут, що не сплатили у встановлені терміни членські і інші внески, а також не виконуючим рішення керівних органів Організації, можуть бути застосовані наступні заходи стягнення:

• попередження;

- догана;

- тимчасове усунення від участі в заходах Організації (на термін не більше 1 року);

- тимчасове припинення членства в Організації (на термін не більше 1 року);

- виключення з членів Організації.

Рішення про виключення з членів Організації ухвалюється керівним органом місцевого осередку, в якому член Організації стоїть на обліку. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів керівного органу присутніх на засіданні за наявності кворуму.

Рішення про виключення члена Організації, що є членом якого-небудь виборного органу, або накладенні на нього стягнення приймається тільки відповідним керівним органом Організації.

Інформація про виключення або накладення стягнення доводиться до відому місцевого осередку, в якому член Організації перебуває на обліку.

Для забезпечення загального для всіх членів Організації порядку їх обліку, кожний член Організації ставиться на облік лише в одному осередку Організації, по місцю постійного мешкання, через яке має право реалізовувати всі свої права члена Організації.

3.13. Процедура добровільного виходу здійснюється у тому ж порядку, що й вступ до членів Організації.

3.14. При припиненні членства в Організації, з будь-яких причин, вступні та членські внески не повертаються.

4. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ.

4.1. Основою Організації є її місцеві осередки, які створюються на всій території України з метою виконання статутних мети та завдань Організації, розвитку її структурної мережі.

4.2. Діяльність місцевих осередків Організації здійснюється відповідно до чинного законодавства, Статуту Організації, положень місцевих осередків, які приймаються вищими керівними органами та затверджуються рішенням Правління Організації. Положення місцевих осередків не можуть суперечити Статуту Організації.

4.3. Для набуття статусу юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися в установленому чинним законодавством порядку.

4.4. Місцеві осередки обирають свої керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форма його обрання, строки повноважень, а також форми його діяльності встановлюються зборами місцевого осередку, а також положенням місцевого осередку.

4.5. Найвищим органом місцевих осередків є їх Збори.

4.6. У разі порушення Статуту Організації, положення місцевих осередків, розпорядження керівних органів Організації місцевими осередками їх може бути ліквідовано за рішенням Правління Організації.

5. СТАТУТНІ ОРГАНИ (ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ) ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Статутними органами Організації є:

• Загальні збори Організації;

• Рада Організації;

• Правління Організації;

• Ревізійна комісія.

5.2. Вищим органом організації є Загальні збори. Норму представництва делегатів на Загальні збори визначає Правління Організації.

5.3. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових Загальних зборів Організації приймаються Правлінням чи Головою Правління.

5.4. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Ревізійної комісії у разі загрози діяльності Організації та на вимогу не менш, ніж як 1/3 членів Організації або 2/3 членів Ради або Правління.

5.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 50% + 1 членів ( чи їх законних представників) Організації.

Член Організації вправі в будь-який час змінити свого представника, оповістивши про це протягом десяти робочих днів інших членів Організації та надіславши відповідне повідомлення за офіційною адресою Організації.

Рішення про відклик представника без призначення нового та без повідомлення інших членів Організації і самої Організації є недійсним.

5.6. Питання, з яких рішення приймаються більшістю у 3/4 голосів від присутніх на Загальних зборах членів Організації:

• затвердження Статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;

• прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

• обрання Голови Правління Організації.

З інших питань рішення Загальних зборів Організації вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини учасників чи їх законних представників, які беруть участь у Загальних зборах.

5.7. До компетенції Загальних зборів Організації належать питання:

• затвердження Статуту Організації та внесення змін та доповнень до нього;

• прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

• прийняття Маніфесту Організації;

• затвердження положення про Почесних членів Організації;

• визначення кількісного складу Правління Організації;

• визначення кількісного складу Ревізійної комісії Організації;

• розгляд і затвердження звітів Ради, Правління, Ревізійної комісії Організації та місцевих осередків;

• затвердження основних напрямків діяльності Організації та місцевих осередків;

• обрання строком на 5 років Голови та членів правління Організації;

• дострокове відкликання членів правління Організації (за поданням Голови правління);

• встановлення розміру та терміну сплати вступних та членських внесків;

• обрання строком на 5 років Ревізійної комісії та Голови комісії;

• делегування певної частини своїх повноважень Раді та/чи Правлінню Організації.

5.8. В Організації з числа засновників створюється Рада, яка представляє інтереси засновників у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Кількісний склад членів Ради обмежений кількістю створених місцевих осередків Організації у всіх областях України, Автономній Республіці Крим та в містах Києві і Севастополі, але не більше 28 осіб. Членами Ради є Голови місцевих осередків Організації. Головою Ради є Голова правління Організації.

5.9. Рада Організації в межах своїх повноважень:

• забезпечує виконання рішень Загальних зборів Організації;

• виступає від імені Організації у її відношеннях з органами державної влади та іншими державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями;

• представляє на розгляд Загальних зборів річний звіт про діяльність Ради;

• заслуховує річний звіт Правління Організації;

• заслуховує звіт Ревізійної комісії;

• розглядає питання поточної діяльності Організації;

• вирішує інші питання діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

Чергові засідання Ради скликаються не рідше одного разу в квартал. Позачергові засідання Ради можуть бути скликані на вимогу не менше 1/3 членів Ради. Засідання Ради правомочне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Ради. Рішення Ради Організації вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше, як 2/3 від числа присутніх на засіданні Ради.

5.10. Управління Організацією здійснюється Правлінням, яке є центральним статутним виконавчим органом Організації. Правління Організації складається із трьох осіб: Голови правління; першого заступника Голови правління; заступника Голови правління. Роботу Правління очолює Голова правління. Голова правління являється вищою посадовою особою Організації.

5.11. Правління Організації в межах своїх повноважень:

• визначає напрямки діяльності та затверджує плани роботи Організації;

• вирішує всі поточні питання діяльності Організації;

• скликає Загальні збори Організації, визначає порядок денний зборів, час і місце їх проведення;

• визначає норми представництва на Загальних зборах;

• затверджує положення про місцеві осередки Організації;

• повідомляє установленим способом (шляхом надсилання письмових повідомлень) про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення;

• забезпечує виконання та здійснює контроль за реалізацією рішень Загальних зборів і затверджених ними напрямків діяльності Організації;

• звітує перед Загальними зборами Організації про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами Організації та подає на затвердження фінансово-господарські звіти;

• затверджує внутрішні положення, пов'язані з діяльністю Організації;

• приймає рішення про прийняття в члени в Організації, а також про вихід чи виключення з членів Організації та про застосування до членів Організації стягнень, передбачених цим Статутом;

• готує подання Загальним зборам про обрання Почесних членів Організації;

• затверджує положення і структуру виконавчої дирекції;

• на час здійснення повноважень виконавчого директора встановлює йому розмір посадового окладу;

• за поданням виконавчого директора затверджує штатний розпис та кошторис Організації;

• складає щорічний календарний план діяльності Організації;

• затверджує зразки бланків, штампів, печаток, емблем, символіки Організації;

• затверджує визначені поточні завдання і здійснює контроль за їх виконанням;

• приймає рішення про створення та ліквідацію постійних комісій і робочих груп Організації та затверджує положення про їх діяльність;

• здійснює координацію і контроль за роботою органів, створених Організацією, надає їм методичну і організаційну допомогу;

• приймає рішення про створення (заснування) госпрозрахункових установ, організацій. Приймає рішення про заснування та ліквідацію дочірніх підприємств (філій, представництв) та затверджує положення про них ;

• приймає рішення про заснування засобів масової інформації, неприбуткових фондів;

• приймає рішення про участь у політичних партіях і блоках;

• затверджує форму і опис свідоцтва (членського квитка та/чи нагрудного знака) члена Організації;

• здійснює інші повноваження, що не входять до компетенції Загальних зборів і не суперечать чинному законодавству України;

• делегування певної частини своїх повноважень виконавчій дирекції Організації;

• проводить свої засідання по мірі необхідності, але не менше 4 разів на рік, засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів Правління;

• може приймати рішення шляхом опитування, при цьому кожен з учасників в протоколі ставить власний підпис. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували чи висловилось 2/3 від загальної кількості членів Правління.

5.12. Голова правління Організації обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Голова правління очолює Організацію і здійснює керівництво Правлінням та організовує роботу Ради, представляє Організацію у стосунках з органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами України та іноземних держав.

Голова правління:

• в своїй діяльності керується рішенням Загальних зборів та цим Статутом;

• вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції по основних напрямках діяльності Організації;

• доповідає Загальним зборам та Раді Організації про діяльність Правління в період між Загальними зборами;

• організовує роботу Правління Організації та підписує рішення Правління;

• організовує роботу Ради Організації та підписує рішення Ради;

• скликає засідання Ради та головує на засіданнях Ради Організації;

• вносить на розгляд Загальних зборів Організації пропозиції щодо кандидатур заступників Голови правління, чисельного та персонального складу Правління, дострокового припинення повноважень членів Правління;

• розподіляє обов'язки між членами Правління Організації;

• призначає та звільняє з посад працівників Організації;

• призначає та звільняє виконавчого директора;

• розпоряджається майном та грошовими коштами Організації;

• здійснює загальне керівництво діяльністю Організації;

• відкриває та закриває рахунки в банківських установах;

• має право підпису фінансових документів і може передати це право виконавчому директору Організації;

• без доручення діє від імені Організації;

• видає доручення;

• представляє Організацію в державних, громадських, міжнародних організаціях;

• проводить безпосередні переговори із зацікавленими у співробітництві з Організацією суб'єктами;

• затверджує плани діяльності правління та виконавчої дирекції, звіти про їх виконання;

• підписує угоди та інші документи;

• в межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від учасників організації, та інших організацій;

• подає від імені Організації позови до установ, організацій і підприємств та громадян у відповідності до чинного законодавства;

• у рамках чинного законодавства України та цього Статуту, у разі необхідності, діє на свій розсуд, якщо такі дії спрямовані на досягнення мети та виконання завдань Організації і не є компетенцією Загальних зборів;

• приймає рішення про проведення чергових Загальних зборів Організації, визначає порядок денний зборів, час і місце їх проведення;

• виконує інші функції, що впливають з цього Статуту та рішень Загальних зборів;

• передає частину своїх владних повноважень виконавчому директору.

5.13. Перший заступник Голови правління і заступник Голови правління Організації обираються Загальними зборами строком на 5 років за поданням Голови правління. Повноваження першого заступника Голови правління і заступника Голови правління можуть бути достроково припинені за поданням Голови правління. Перший заступник Голови правління, представляє інтереси Організації у відносинах з підприємствами, установами, організаціями з основних питань діяльності Організації. Під час відсутності Голови правління Організації виконує його обов'язки. За дорученням Голови правління на період його відпустки, виконання обов'язків може бути покладено на заступника Голови правління.

5.14. Виконавчий директор призначається Головою правління Організації строком на 5 років.

Виконавчий директор:

• здійснює виключно поточну діяльність по виконанню рішень Загальних зборів та Правління Організації, в тому числі і виконує повноваження, передані йому Головою правління Організації;

• без доручення представляє інтереси Організації у стосунках з іншими юридичними і фізичними особами;

• має право першого підпису на всій офіційній документації Організації;

• несе відповідальність за фінансову діяльність та використання матеріальних та фінансових ресурсів Організації;

• розпоряджається на підставі рішень Загальних зборів чи Голови правління Організації майном та коштами Організації, укладає договори з юридичними та фізичними особами;

• у межах затвердженого кошторису фонду оплати праці подає на затвердження Правлінню структуру, штатну чисельність та посадові оклади працівників Організації;

• в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників, які діють відповідно з розподілом обов'язків, затверджених виконавчим директором;

• в межах наданих повноважень підписує фінансові документи та видає доручення;

• відкриває рахунки в банках;

• здійснює інші повноваження в межах його компетенції, в тому числі і передані йому Головою правління Організації.

5.15. Дострокове припинення повноважень Виконавчого директора можливе:

• за поданням Ревізійної комісії до Правління у разі порушення ним вимог Статуту;

• за власним бажанням;

• за рішенням Голови правління Організації.

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

6.1. Контроль за діяльністю Організації на предмет відповідності чинному законодавству та статутним цілям, доцільності та характеру використання коштів, ведення обліку, розпорядження майном здійснюється Ревізійною комісією.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Організації строком на 5 років у кількості п'яти осіб. Очолює Ревізійну комісії Голова, який обирається Загальними зборами.

6.2. До складу ревізійної комісії не можуть бути обраними члени Правління Організації.

6.3. Ревізійна комісія підзвітна виключно Загальним зборам Організації.

6.4. Перевірка статутної діяльності Організації проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів чи з власної ініціативи. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

6.5. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам. У разі виявлення грубих порушень Ревізійна комісія може вимагати від Правління скликання позачергових Загальних зборів.

6.6. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами й подає їх на затвердження Загальним зборам Організації.

6.7. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів та аудиторів.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Організація має у своїй власності майно та кошти для виконання статутних завдань.

7.2. Кошти Організації утворюються за рахунок:

• вступних та членських внесків;

• благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги;

• надходжень від господарської та комерційної діяльності організацій та підприємств, створених Організацією;

• цільових внесків на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів;

• добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;

• інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України для неприбуткових громадських організацій.

7.3. Кошти Організації знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутні цілі, в т.ч. на: організаційно-господарські та інші потреби; фінансування цільових програм; фінансову, організаційну та матеріальну підтримку організацій та підприємств, створених за участю Організації та з якими Організація співпрацює; оплату набутого майна і оплату зобов'язань за укладеними угодами; утримання штатного апарату Організації, та на здійснення благодійної діяльності, інші потреби, у відповідності з метою діяльності Організації, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

7.4. Організація є власником майна, що їй належить, в тому числі: будинків, споруд, земельних ділянок, житлового фонду, майна виробничого, культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошових коштів, цінних паперів, транспортних засобів та іншого майна, яке необхідне для забезпечення статутної діяльності Організації. Організація самостійно здійснює згідно чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у її власності, відповідно до мети та завдань своєї статутної діяльності.

7.5. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею та за її участю установ, організацій та підприємств.

7.6. Організація відповідно до чинного законодавства та цього Статуту має право передавати безоплатно, обмінювати, передавати у користування (оренду) юридичним та фізичним особам належне їй на праві власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншим способом, не забороненим законом чи цим Статутом.

7.6.Організація відповідає по своїм зобов'язанням усім своїм майном. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх місцевих осередків, а останні не несуть відповідальності по зобов'язаннях Організації.

7.7. Організація, створені неї установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

8. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ.

8.1. Організація відповідно до цього Статуту може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні організації об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

8.2. При відкритті представництва чи філій Організації за кордоном або вступі Організації в міжнародну організації згідно з чинним законодавством України, Організація зобов'язана в місячний термін подати необхідні документи для реєстрації її в Міністерстві юстиції України, як міжнародної організації.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ.

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів Організації.

9.2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Організація у встановлений чинним законодавством термін повідомляє відповідні реєструючи органи.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її реорганізації

(поділу, приєднання, перетворення, злиття) або ліквідації.

10.2. Реорганізація та ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів. У разі реорганізації права Організації переходять до правонаступників.

10.3. Ліквідація організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами Організації.

10.4. Організація примусово ліквідується за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. Майно та грошові кошти, що належать Організації, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по заробітній платі із штатними працівниками Організації та виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими кредиторами, спрямовується на виконання її статутних завдань. У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, за рішенням суду майно та кошти Організації спрямовуються у доход держави.

10.6. При ліквідації Організації будь-які її залишкові активи не може розподілятись між членами Організації, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. За будь-яких умов активи Організації при її ліквідації не можуть бути спрямовані на користь будь-якої фізичної особи.

10.7. Організація вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Ср, 02 Авг 2006 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

так, ребята, у меня есть человек, который может:
а) зарегистрировать общественную организацию и т.д.
б) сочинить нам устав с учетом наших пожеланий.

все это за какие-то деньги.
теперь вопрос - мне узнавать, за какие?
и вообще, это еще надо кому-то?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
TrinichkaВозраст: 41
Сообщения: 3605
Откуда: Киев
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Авг 2006 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

А за какие деньги? Типа сумму назови

_________________
Я не всегда права, но никогда не ошибаюсь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ Number
Hard_PragmaticВозраст: 52
Сообщения: 7195
Откуда: Kiev
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Авг 2006 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Trinichka писал(а):
А за какие деньги? Типа сумму назови

да да
огласите пожалуйста весь список.
Надо бы выяснить на первом этапе:
1. Что требуется для регистрации (деньги, адреса, кол-во людей, статус людей)
2. Сколько стоят услуги
3. Какие обязанности возлагаются на действующую организацию после регистрации, типа отчетность, платежи, собрания
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
skiff
Неформальный лидер


Возраст: 53
Сообщения: 2964
Откуда: Бровари
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Авг 2006 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

На мой взгляд, необходимо параллельно собрать принципиальное согласие участников (неменее 200). Я в списке ! Very Happy

_________________
Рабів до раю не пускають! Богу - душа, життя - Україні, честь - для себе!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailICQ Number
SHE
Настоящая Блондинка


Возраст: 46
Сообщения: 4667
Откуда: Одесса
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Авг 2006 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ребята. я согласна "на всё", другими словами я "ЗА"...

_________________
а знаешь, всё ещё будет!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ Number
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

так.
регистрация общественной организации с статусе областной, с расположением юридического адреса в днепродзержинске или днепропетровске, с членами организации, проживающими в любых областях украины стоит 1700 грн. наличными.
выдается полностью готовая организация с р/счетом, печатью и уставом.

необходимо определиться с юридическим адресом.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
TrinichkaВозраст: 41
Сообщения: 3605
Откуда: Киев
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

А в статусе всеукраинской?

_________________
Я не всегда права, но никогда не ошибаюсь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ Number
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

будет дороже и дольше по срокам. но тоже можно.
а офис у нас будет где? хотя бы номинальный?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Hard_PragmaticВозраст: 52
Сообщения: 7195
Откуда: Kiev
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

zanoza писал(а):
будет дороже и дольше по срокам. но тоже можно.
а офис у нас будет где? хотя бы номинальный?

1.на сколько дороже? бо 1700 грн. для 50-100 человек совсем не деньги
2. спешить некуда
3. лучше что бы было серьезнее, сделать в Киеве, я могу "подумать" Wink
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

не думаю, что намного дороже.

вы мне озвучьте пожелания принципиальные, мне ответить человеку надо.

я просила рассчитывать на то, что это из общественной организации в перспективе будет СРО и всеукраинская.

подумать - это предоставить свой офис под адрес регистрации?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Hard_PragmaticВозраст: 52
Сообщения: 7195
Откуда: Kiev
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

zanoza писал(а):
не думаю, что намного дороже.

вы мне озвучьте пожелания принципиальные, мне ответить человеку надо.

я просила рассчитывать на то, что это из общественной организации в перспективе будет СРО и всеукраинская.

подумать - это предоставить свой офис под адрес регистрации?

1. ну я за
2. про офис - типа да.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
TrinichkaВозраст: 41
Сообщения: 3605
Откуда: Киев
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Авг 2006 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот и мне кажется что в Киеве - єто серьезнее и солиднее. А меня типа все равно цифра интересует.

Скока всеукраинская стоит?

_________________
Я не всегда права, но никогда не ошибаюсь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме